Här finns blanketter som kan fyllas i och skickas in till skolan.
(Längst ned finns alla blanketter att ladda hem)

 Ansökan
För att ansöka till Åsö grundskola åk 7 måste ansökan göras elektroniskt. Stockholms stad kommer att skicka hem information till er som måste välja skola inför åk 7. Kan du ej göra ansöka via webben, använd denna blankett.
Vill ni ansöka till Åsö utanför skolvalsperioden ska denna blankett fyllas i. 
Vill ni byta skola ska blanketten "Byte av skola" fyllas i.
 

Språkval eller gymnasiekurser
För att läsa ett C-språk måste blankett anmälan c-språk fyllas i. Viktig information till elev och förälder angående språk 2014-15
Vill du läsa ett modersmål, fyll i blanketten modersmål. Den finner du i nedanstående lista.
För att läsa gymnasiematematik eller gymnasieengelska redan på högstadiet, fyll i anmälan gymnasiekurs

Ledighet
Ansökan om ledighet för elev? Fyll i denna blankett

PRAO
Praoinformationen eleverna fått klassvis av studie- och yrkesvägledaren.
Hälsointyg för prao inom sjukvården.
Praoinformation till arbetsplatsen
Läsårsöversikt PRAO
Närvaro och omdöme från PRAO platsen

Matallergi och hälsa 
Har ert barn någon matallergi eller behov av specialkost måste blankett specialkost fyllas i.
Hälsouppgifter för åk 8 att fylla i hittar ni här.
Vaccinationsmedgivande hittar ni här. 

Synpunkter, klagomål, olycksfall
Har du som målsman synpunkter eller klagomål på skolan? Fyll i "Klagomålsblankett"
Har ni drabbats av olycksfall på skolan? Här kommer ni i kontakt med St Eriks, som är kommunens försäkringsbolag för elever på Åsö grundskola.

Övriga dokument
Viktigt att veta, en blankett som ger oss i skolan relevant information om ditt barn.
Föräldrainformation 2015-2016. Bra info om skolan och läsåret.
Adressändring, en blankett du lämnar in till skolan efter en flytt.