Start

Nyheter

Information

Åsö grundskola önskar alla en skön sommar

Vi vill önska er alla en skön sommar!

All personal på Åsö vill tacka alla elever och föräldrar för ett härligt läsår. Vi önskar alla nior stort lycka till med gymnasiestudierna och hälsar blivande 7:or, 8or och 9or välkomna tillbaka i augusti :)

Rektor informerar om ny organisation läsår 14-15

Som ett led i skolans utvecklingsarbete, kommer ytterligare ett arbetslag, blå, att börja jobba med enbart ämnesveckor, vilket innebär en omorganisation som kommer att genomsyra hela skolan. Några lärare och även några klasser kommer att byta arbetslag, för att på så sätt få behålla fler av sina lärare.

Sjukanmälan via app eller SMS

Anmäl frånvaro via app eller SMS

Nu kan du sjukanmäla ditt barn via SMS eller en mobilapp i din Smartphone! Frånvaroanmälan är framtagen av Stockholms stad för att vara ett stöd åt vårdnadshavare.

Åsö uppfyller Skolverkets krav!

Skolverkets tillsyn visar att skolan uppfyller Skolinspektionens krav på de granskade områdena. Genomsnittliga meritvärdet var 232 poäng för Åsö grundskola läsåret 2012/2013, vilket är högre resultat än genomsnittet i riket (213 poäng). Läs gärna hela utlåtandet!

Ämnesveckor

Åsös ämnesveckor har uppmärksammats i media!
Tidseffektivt, enklare logistik och ett ökat lärande är några av vinsterna, enligt pedagogen Agnetha Winberg. 

Samarbetspartners

Vi på Åsö samarbetar med en rad olika kontakter i samhället för att kunna hjälpa våra elever på bästa möjliga sätt.

Frånvaroanmälan

All frånvaro skall anmälas innan kl. 08.00 varje dag ditt barn är frånvarande. Du som vårdnadshavare kan anmäla frånvaron på två sätt:

  • Via Skolwebben (kräver e-legitimation)
  • Telefonsvarare: 08 – 508 404 90

ÅSÖ - skolan mitt på söder

  • Mycket goda studieresultat, meritvärde 244p år 2014

  • Fördjupning i matematik och idrott/ledarskap

  • Åsölektion - struktur, tydlighet, omtanke, fokus på kunskap och att varje elev får lyckas. Se filmen om åsölektion här!

Dagens mat

Idag är det helgdag och då serveras ingen mat i matsalen.

Kalendarium

  • 10:00-11:00 Skolstart på Åsö!

    Beskrivning: Årskurs 7 är välkomna med sina föräldrar, salar anslås. Årskurs 8-9 samlas i sitt hemklassrum.