Pedagogik

Åsölektion

På Åsö bedriver vi något som vi kallar för Åsö-lektion där alla lärare startar och avslutar sin lektion efter en väl beprövad arbetsgång. Läraren hälsar på varje elev när lektionen börjar, närvaro tas och målen för lektionen redovisas tydligt på tavlan. Dörren låses när lektionen har börjat. De elever som kommer sent får vänta tills klassen har börjat arbeta, detta för att inte värdefull tid ska försvinna vid en "drop in verksamhet". Forskning visar att struktur och kontinuitet ökar elevens möjligheter till bra resultat. Titta gärna på elevernas egna filmtolkning av Åsölektion! För mer info läs här

Elevaktiva utvecklingssamtal

Under förra läsåret startade vi ett arbete med elevaktiva utvecklingssamtal, detta arbete kommer vi att fortsätta att jobba med och utveckla. Vi hoppas att detta arbetssätt bidrar till att eleverna får större inblick och förståelse för sitt eget lärande. Läs mer här

Arbetsminnesträning

För de elever som upplever att de har ett kort arbetsminne eller närminne, erbjuder vi arbetsminnesträning via ett utprövad dataprogram (som förr hette Robomemo). Skolan har årslicens på programmet och tre utbildade coacher som både hjälper eleverna att komma igång/fullfölja träningen och analyserar hur träningen har gått. Träningen kan utföras både i skolan och i hemmet då den är helt webbaserad.

Dela:
Kategorier: