Blå arbetslaget

Det blå arbetslaget har hand om följande klasser: 7E, 8E, 8F, 9E, 9F 

Arbetslagsledare: Fredrik Palmgren

Mentorer är:

7E - Conor och Sandra

8E - Fredrik

8F - Martin F och Anna E

9E - Malin J

9F - Johan W
 

Antal: 8