Gröna arbetslaget

Det gröna arbetslaget arbetar hela tiden med ämnesveckor. Läs mer om ämnesveckor här.

De ansvarar för klasserna 7A, 7B, 8A, 8B, 9A

Arbetslagsledare är Helen Elofsson.

Mentorer är:

7A - Eriqa R och Christina A. Hemklassrum A25

7B - Valentina H och Helen E. Hemklassrum A27

8A - Mikael DS. Hemklassrum C07

8B - Johanna S och Åsa D. Hemklassrum A29

9A - Per E och Helen E. Hemklassrum A26

 

 

Antal: 9