Röda arbetslaget

Det röda arbetslaget ansvarar för klasserna: 7G, 7H, 8G, 9G, 9H

Arbetslagsledare är Maria Stricker. 

Mentorer är:

7G - Sofia T och Jonas A

7H - Manal A och Maria

8G - Joakim Nyholm och Therese

9G - Maria Sticker och Eva Bolin Cronholm

9H - Amelie W och Johan S

Antal: 8