Skolråd

För att utveckla skolan behöver vi ha ett nära samarbete och kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare. Skolrådet fungerar som en referensgrupp på Åsö grundskola och träffas några gånger per läsår. Alla intresserade är välkomna att deltaga. Skolan bjuder på frukost. Protokoll från föregående möten finner du under menyn till höger.  

Åsö skolråd 28 mars 2017

Närvarande:
Mike Saphir rektor, Christina Lindgren bitr.rektor, samt 14 föräldrar. 

Verksamhetsplanen 2017. Skolans mål
Genomgång av skolans mål och åtaganden. Skolledningen berättar hur vi jobbar med våra mål.

Prioriterade utvecklingsområden 2017:

  • Vi åtar oss att skapa strukturer/exempel för att ge eleverna verktyg att utvecklas i sitt lärande, för att underlätta lärandet och undervisningen.
  • Vi åtar oss att utveckla lärandet genom digitala verktyg.
  • Vi åtar oss att se till att all personal arbetar för en skola med mångfald samt för att alla elever och all personal arbetar för mänskliga rättigheter, antirasism, mot extremism och med en normkritisk pedagogik.
  • Vi åtar oss att ge alla elever möjlighet att ta del av Stockholms kulturutbud under sina tre år på Åsö grundskola.
  • Vi åtar oss att utveckla arbetet med en hållbar livsmiljö.
  • Vi åtar oss att utveckla arbetet som en attraktiv arbetsplats.

Lokalerna
Vi har en ny lektionssal mitt emot bilden och även ett nytt konferensrum.
Vi kommer eventuellt, om något år, att få tillgång till hela plan 3 i vår del av skolan. Det innebär att skolan kommer att sina NO-salar i anslutning till övriga salar.

Vaktmästare
Vi har anställt en ny vaktmästare på heltid, vilket vi är mycket nöjda med. Viktor Andersson startar på heltid efter påsk.

Avslutningsceremoni torsdag 8/6
Alla elever åk 9 med anhöriga inbjudes till en ceremoni i aulan på kvällen 8/6. Inbjudan har gått ut till alla vårdnadshavare.

Skolbal 1/6, 18.00-23.00
Vi kommer att vara på Münchenbryggeriet med årets åk 9. Mentorerna medverkar. 

Avslutning 9/6, 8.30-9.30
Vi har en lite kortare avslutning på grund av att vi har ceremonin dagen innan samt att vi startar tidigare på grund av att Bernadotte har studentfirande i aulan, direkt efter oss.

Organisation hösten 2017
Mike har bjudit in till ett infomöte angående beslutet att sluta med ämnesveckor, onsdag 29/3.
Alla elever på skolan kommer att arbeta enligt samma schemamodell under nästa läsår.
Vi hoppas att vi också kommer att få nya elever till vår förberedelseklass.

Lärare 2017-2018
Vi har många lärare som är föräldralediga.
Fler lärare kommer tillbaka efter föräldraledighet. Vi har några tjänster ute, men annars ser det bra ut inför hösten 2017. Två lärare går i pension till sommaren.

Trygghet och trivselenkäten 2016-2017
Kort genomgång av enkätens resultat gällande Trivsel och Trygghet bland eleverna. Eleverna har hög trivsel- och trygghetsfaktor, men vi får aldrig slå oss till ro utan måste fortsätta att jobba med detta.

 Lene, fältare
Kommer in och informerar om nattvandring på Söder och fältarnas uppdrag. Vi har ett nära samarbete med Lene och de andra som ingår i skolans Åsönätverk; polis, parklekar, ungdomsgårdar, kyrkan.

Vid pennan,
Christina Lindgren

Tack för ett trevligt skolrådsmöte!

Skolledningen på Åsö Grundskola
Mike Saphir och Christina Lindgren

www.asogrundskola.stockholm.se

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: