Till innehåll på sidan

Information om skolplattformen

Varför en skolplattform?
Stockholms stads vision är att år 2040 vara en stad för alla. Skolplattformen är ett viktigt digitalt stöd för att bidra till en bra skola för alla, där alla får möjlighet till att utveckla digital kompetens. Det är därför viktigt att skolplattformen utvecklas löpande.

För dig som elev blir skolplattformen ett redskap för att ladda upp inlämningar, få bedömningar på ett ställe och se information om nya läxor, schema, matsedel och nyheter från skolan. Det ger dig en överblick över din utveckling i skolan.

För dig som vårdnadshavare blir skolplattformen en plats där du kan följa ditt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe och därmed få insyn i verksamheten och barnets utveckling. Det blir ett sätt för dig att hålla kontakt med skolan och få information om nyheter och händelser såsom läxor, bedömningar och utflykter.

Vad innehåller skolplattformen?
Skolplattformen består av olika delar, så kallade moduler, som går att byta och bygga vidare på när det uppstår nya behov i verksamheten i takt med att ny teknik blir tillgänglig. En modulbyggd plattform bidrar till verksamheternas fortsatta digitalisering.

Skolplattformens moduler är:
• Startsida
• Pedagogiskt genomförande
• Planering och bedömning
• Elevdokumentation
• Frånvaro och närvaro
• Schema
• Barn- och elevregistret.

Vad är målet med skolplattformen?
Skolplattformen har fyra mål. Den ska bidra till en pedagogisk arbetsmiljö och lärande genom:
• delaktighet för vårdnadshavare, barn och elever genom insyn i planering, uppföljning och utvärdering.
• individuell anpassning för barnet eller eleven genom möjligheter till en samlad bild av individens behov och situation.
• mobilt arbetssätt för både barn, elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum.
• effektiva it-stöd i det vardagliga arbetet.

Kontakta supporten – vårdnadshavare
Vårdnadshavarsupporten har öppet vardagar klockan 08.00–16.30, fredagar samt maj–augusti klockan 08.00–16.00.
För frågor som gäller den information som skolan publicerar eller personlig information kring ditt barn hänvisar vi till skolan.
Vårdnadshavarsupport
Telefon: 08-508 11 552
E-post: e-support@stockholm.se

Dela: