Elevaktiva utvecklingssamtal

OBS, fullständig info med hjälp och tips till er vårdnadshavare inför samtalet finner ni under menyn till höger!

 

Utvecklingssamtal hösten 2018 på Åsö Grundskola

Åsö grundskola arbetar med modellen elevaktiva utvecklingssamtal sedan några år tillbaka och vi utgår från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan. Vårt uppdrag är också att samverka med och fortlöpande informera er föräldrar om ert barns skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling.

Målet med modellen elevaktiva utvecklingssamtal:

  • Att få mer engagerade och ansvarstagande elever som tar ansvar för och är medvetna om sitt eget lärande.
  • Att föräldrar får ta del av sitt barns lärande.

 Förberedelser hemma innan samtalet

  • Fundera över vilka starka sidor du tycker att ditt barn har (till exempel ämnen, färdigheter, kunskaper och passioner…)
  • Fundera över vilka utvecklingsområden du tycker är viktigast för ditt barn.

På mötet kommer du, ditt barn och mentorn tillsammans välja ut några utvecklingsmål samt skriva ner de åtgärder/aktiviteter som alla kan göra för att eleven ska kunna nå dessa mål.

 Att tänka på under samtalet

  • Lyssna på vad ditt barn har att säga
  • Var positiv, visa tydligt att du tror på ditt barns förmågor
  • Ställ frågor, så att du bättre förstår vad ditt barn gör under skoldagen

 Med hopp om ett gott samarbete!

 Med vänlig hälsning, mentorerna på Åsö grundskola

Dela: