För elever och vårdnadshavare

Åsö grundskola kännetecknas av ett tydligt kunskapsfokus, mycket goda resultat och stor trivsel bland eleverna. Klasstorleken är max 26 elever och personalen är välutbildad och engagerad. På skolan råder det vi kallar för Åsö-anda, dvs ett förhållningssätt som innebär att vi förväntar oss att var och en anstränger sig litet extra för att andra ska ha det bra.

Dela:

Elevaktiva utvecklingssamtal

Under läsåret 2018-2019 fortsätter vi utveckla vårt arbete med elevaktiva utvecklingssamtal. Vi hoppas att detta arbetssätt kommer att bidra till att eleverna når bättre resultat och får större inblick i sitt eget lärande. Läs mer här!

Upptäck Medioteket du också!

Utnyttja alla möjligheter

Manualer för dig som är elev eller lärare med tips på hur du registrerar och aktiverar ett konto, söker, bokar, skapar favoriter, delar klipp m.m.

Ämnesplaneringar i alla ämnen

På Åsö grundskola har vi sedan något år tillbaka lagt ut ämnesplaneringar i alla ämnen på hemsidan. Detta för att underlätta för elever att kunna planera sina studier och för målsmän att kunna ta del av sitt barns skolgång.

Frånvarosystemet uppgraderat

Stockholms stads frånvarosystem, MOOF, har en ny funktion sedan årsskiftet. Detta innebär att du som vårdnadshavare kommer att få ett mejl eller SMS för varje frånvarotillfälle som ditt barn inte dyker upp på lektion i rätt tid.

Stockholm skolwebb

Via Stockholm Skolwebb kan du samarbeta med din skola. Stockholm Skolwebb är grundskolans webbplattform för lärande och kommunikation.

Appen Secret

Viktig info till målsmän! Secret är ett socialt nätverk, precis som Instagram och Facebook, men med den stora skillnaden att användarna är anonyma för varandra. Anonymiteten är ett faktum som kan missbrukas i hög grad.

Mattecentrum

Mattecentrum erbjuder gratis läxhjälp i matematik.

Betyg, så funkar det!

Det här är en film för vårdnadshavare i grundskolan om hur betygssättning går till. Den fungerar bra att visa på föräldramöten eller för föräldrar att titta på hemma.

Fältarna på Södermalm

Att träffa oss fältassistenter är helt frivilligt och det finns inget som är för litet för att prata om – i samtal med oss pratar vi om det som du känner är viktigast just nu!

Ungdomsmottagning på nätet

Ungdomsmottagning på nätet

Ibland har man saker man är orolig över och behöver hjälp med. Det kan vara något med kroppen eller något annat som känns jobbigt. Här kan du få hjälp anonymt!

Elevens val

Under några dagar vid slutet av varje termin väljer eleverna en fördjupning i något ämne inom ramen för elevens val.

Anmäl frånvaro!

Det är viktigt att du sjukanmäler ditt barn varje morgon senast kl 8:00.
Om ditt barn inte är anmält och inte kommer till första lektion, skickas automatiskt ett mejl till vårdnadshavares mejladress.

Strömmande ljud och bild

SLI

Alla elever i Stockholms kommunala skolor har tillgång till vår plattform. Läs mer!

Elevers inloggning på skolmejlen

När eleven befinner sig utanför skolans nät och vill nå sin mail från outlook.com/elev.stockholm.se, gäller e-postadressen som användarnamn.