Elevers ledighet

På Åsö grundskola tycker vi att skolan är viktig!

Om ni vill ansöka om ledighet för ert barn får ni fylla i en ledighetsansökan som sedan skickas till skolan. Mentor kommer i samråd med skolledning att rådgöra kring skälet för ledighet och bedömer skolan att eleven når kunskapskraven i alla ämnen och inte för övrigt har stor frånvaro, föreligger goda skäl för att ansökan kommer att beviljas. Riskerar eleven att inte nå målen i flera ämnen, avslår vi generellt er ledighetsansökan med hänvisning till att all tillgänglig lektionstid måste användas på bästa sätt. Finns det särskilda skäl som ska tas i beaktande kan undantag göras, i samråd med vårdnadshavare.  

Om ni som föräldrar, trots ett eventuellt avslag på ledighetsansökan, väljer att låta ert barn vara frånvarande från skolan för t ex en semesterresa, så är det ert val som vårdnadshavare. Vi kommer att registrera de som ”tar ledigt” trots avslag som ogiltig frånvaro.

Ledighetsansökan finner ni här.

Linda Barneaud

rektor

Dela:
Kategorier: