Elevråd

På Åsö är det viktigt att eleverna får vara med om påverka sin skolgång. Tre elever från varje arbetslag, en från varje årskurs, har ansökt till elevrådet, där aktuella frågor från eleverna behandlas. Två skolledare och en lärare är också med. Varje möte protokollförs, du finner protokollen under menyn till höger.

Åk 7 Åk 8 Åk 9
     
     
     
     
     
     
     

Lärare: Valentina
Skolledare: Linda

Dela:
Kategorier: