Till innehåll på sidan

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen hjälper till att skapa ett väl fungerande samarbete mellan skolan och föräldrarna.
Som leder till:
· Ökad måluppfyllelse både vad avser kunskapsmål och fostransmål
· Skapar en bättre skolmiljö och ett bättre klassrumsklimat
· Genererar fler engagerade vuxna kring barnen
· Främjar en positiv hälsoutveckling hos barnen
· Förebygger riskbeteende hos barnen

Starkt föräldraengagemang är det bästa sättet att stödja våra barn och vår skola. För föräldraföreningen är ingen fråga för liten eller obetydlig. Det kan bara du och ditt barn avgöra.
Som förälder till barn vid Åsö grundskola är du medlem i Åsö Föräldraförening. Vi har en frivillig medlemsavgift på 130 kr/år.
Avgiften möjliggör aktiviteter som föreläsningar, bidrag, stipendier eller föräldrautbildningar som vi tillsammans bestämmer oss att genomföra.

Läs gärna mer här

Dela:
Kategorier: