Försäkring 2017-2018

Staden har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunen. Försäkringsinformationen ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning. Det är alltid försäkringsbrevet och de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse, utifrån kommande våld mot kroppen. Denna försäkring gäller inte för sjukdom.

För fullständiga försäkringsvillkor, titta här.

Dela:
Kategorier: