Till innehåll på sidan

Kvalitetsarbete

Åsö Grundskolas verksamhet genomsyras av en vilja att hela tiden utveckla och förbättra skolan. På skolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som bland annat utgår från skolans enkäter, som vi genomför två gånger/år, brukarundersökningar och en ständigt pågående dialog med elever och vårdnadshavare.

Brukarnas synpunkter är viktiga i vårt systematiska kvalitetsarbete och bildar, tillsammans med personalens egna förslag på förbättringar, underlag för våra mål och åtaganden. Varje läsår upprättar vi nya mål och riktlinjer som vi sedan utvärderar vid läsårets slut.

Dela: