Kvalitetsarbete

Vår verksamhetsplan (blickar tillbaka på läsåret) och verksamhetsberättelse (blickar framåt) beskriver vår verksamhet, våra åtaganden, visioner och allt som rör skolan.

Åsö Grundskolas verksamhet genomsyras av en vilja att hela tiden utveckla och förbättra skolan. På skolan bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som bland annat utgår från skolans enkäter, som vi genomför två gånger/år, brukarundersökningar och en ständigt pågående dialog med elever och vårdnadshavare.

Brukarnas synpunkter är viktiga i vårt systematiska kvalitetsarbete och bildar, tillsammans med personalens egna förslag på förbättringar, underlag för våra mål och åtaganden. Varje läsår upprättar vi nya mål och riktlinjer som vi sedan utvärderar vid läsårets slut.

Läs gärna mer om Åsö Grundskolas kvalitetsarbete genoma ta del av kvalitetsredovisningen 2013-2014 och  kvalitetsgarantin 2016

Dela: