Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Antal: 3

  • Elevhälsan

    Elevhälsans mål är att:

    skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

    Kategorier:
  • Varför välja vår skola

    Detta textstycke är en ingress. För att formatera till ingress, markera och välj blockstil: "Ingress". Ingressen formateras då enligt förutbestämt manér.