Nationella prov 2017-2018

 

Nationella prov 2018 (endast åk 9)
Ämne vecka veckodag provdatum
Svenska/ svenska2 11 tisdag 13 mars
Svenska/ svenska2 11 torsdag 15 mars
Svenska/ svenska2 45-50   6/11-1512
NO 15 onsdag 11april
NO (laboration) from v11    
Engelska 45-50   6/11-15/12
Engelska 17 tisdag 24 april
Engelska 17 torsdag 26 april
SO 16 onsdag 18 april
SO 16 fredag 20 april
Matematik  45-50   6/11-15/12
Matematik 19 måndag 7 maj
Matematik  19 onsdag 9 maj

Engelska

Np i engelska består av tre delar. Part A, B och C.
Part A är en muntlig uppgift där du ska visa din förmåga att både samtala och tala.
Part B är ska du visa din förmåga att läsa och förstå samt lyssna och förstå.
Part C är en skrivuppgift, där du ska skriva en sammanhängande text på engelska.

Matematik

Provet i matematik består av fyra delprov, A, B, C och D.
Delprov A är ett muntligt prov där du ska föra och följa matematiska resonemang.
Delprov B består av uppgifter som du ska lösa utan miniräknare eller formelblad. Till de flesta uppgifter ska endast svar lämnas.
Delprov C består av en omfattande uppgift av undersökande karaktär där du tydligt ska redovisa din lösning.
Delprov D består av flera uppgifter där du tydligt ska redovisa dina lösningar. Miniräknare tillåten.

Svenska / Svenska 2

 Ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk består av tre delar.
Delprov A är ett muntligt prov där du ska presentera ett innehåll, leda ett samtal och delta i en diskussion.
Delprov B visar din förmåga att läsa olika typer av texter. På provdagen får du ett texthäfte och ca 20 frågor till texterna i häftet. Du börjar med att läsa häftet och sedan får du uppgifterna.
Delprov C prövar din förmåga att skriva utifrån ett givet ämne. Du får tre olika uppgifter att välja mellan.

NO

Ämnesprovet i NO består av två delprov. Vilket NO-ämne meddelas senare.

Delprov A är ett teoretiskt delprov där du ska använda dina kunskaper för att beskriva och förklara naturvetenskapliga samband. Du ska använda kunskaper i NO för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, energi, teknik, naturbruk och ekologisk hållbarhet. Du ska också planera en undersökning som du ska genomföra i delprov B.
Delprov B är det laborativa provet där du genomför den undersökning som du planerat i delprov A och dra slutsatser om resultatet.

SO

Nationella provet i SO består av två delprov. Om ämnesprovet blir inom historia, geografi, religion eller samhällskunskap får du veta tre veckor före provtillfället.

Både delprov A och B är skriftliga och prövar på olika sätt de förmågor som beskrivs i de olika kursplanerna.

 

 

Dela: