Till innehåll på sidan

Åsölektion

Syftet:

  • Skapa en studiestruktur som stödjer eleverna i deras lärande, sociala utveckling och skolgång.
  • Eleverna ska känna till målen för lektionen/arbetsområdet
  • Det ska finnas en respekt för arbetsro och studier

1.    Eleverna ställer sig i rad utanför klassrummet med sitt material och väntar på att läraren ska öppna dörren till klassrummet.

2.    Läraren står i dörren, hälsar positivt på eleverna och kollar att allt material är med. Dörren låses vid lektionsstart och elev som kommer sent släpps in av läraren vid lämpligt tillfälle, normalt 10 minuter efter lektionsstart. 

3.    Eleverna kommer in, sätter sig på sin egen plats och samlas. Tystnad, koncentration och upprop, där man samtidigt möter varje elevs blick. Lektionen har en tydlig startpunkt.

4.    Lektionen startar. Målen för lektionen och arbetsområdet presenteras och kommuniceras med eleverna. Detta skrivs på tavlan. 

5.    Återkoppling av lektionen, målen och innehåll i slutet av lektionen. 

6.    Läxan skrivs på tavlan och kommuniceras även muntligt. 

7.    Lektionen avslutas med att eleverna ställer i ordning, kollar bänkar, städar och ställer sig upp vid sin plats innan de går ut. Läraren tackar för lektionen. Läraren ansvarar för att klassrummet är i ordning före nästa lektion.