Till innehåll på sidan

Trygghetsgruppen

Änglar

Syftet med Åsö änglar är att personal och elever tillsammans aktivt jobbar för en trivsam och mobbningsfri skola. Två elever väljs i varje klass för denna uppgift. Det är viktigt att dessa elever själva vill och att de har klassens förtroende och får stöd av de vuxna. Änglarna förbinder sig till att föregå med gott exempel, vara en schysst förebild och bry sig om hur klasskamraterna har det, att de berättar för någon av skolans personal om de känner till om någon behandlas oschysst. Änglarna träffas regelbundet tillsammans med trygghetsgruppen för att diskutera skolmiljön.

Dela:
Kategorier: