Till innehåll på sidan

Pedagogik

på Åsö grundskola

Åsölektion

På Åsö bedriver vi något som vi kallar för Åsölektion där alla lärare startar och avslutar sin lektion efter en väl beprövad arbetsgång. Läraren hälsar på varje elev när lektionen börjar, närvaro tas och målen för lektionen redovisas tydligt på tavlan. De elever som kommer sent får vänta tills läraren släpper in dem vid rätt tillfälle. Forskning visar att struktur och kontinuitet ökar elevens möjligheter till bra resultat. Titta gärna på elevernas egna filmtolkning av ÅsölektionHär kan du läsa mer om Åsölektionen.

Elevaktiva utvecklingssamtal

Under förra läsåret startade vi ett arbete med elevaktiva utvecklingssamtal, detta arbete kommer vi att fortsätta att jobba med och utveckla. Vi hoppas att detta arbetssätt bidrar till att eleverna får större inblick och förståelse för sitt eget lärande.

Dela:
Kategorier: