PRAO

På Åsö gör eleverna två veckors prao i årskurs åtta (vårterminen v14 & 15). Den praktiska arbetslivsorienteringen knyts till olika moment i undervisningen såsom t ex ergonomi, arbetsmiljö, arbetsrätt, fackföreningsverksamhet, uppsatsskrivande, analys och reflektion kring sitt eget lärande. Möjligheterna är oändliga att använda erfarenheterna från "verkligheten" i undervisningen. Det är också ett mycket uppskattat avbrott från den vanliga skolvardagen som i bästa fall också leder till ett sommar- eller helgjobb.

Eleverna skaffar sina egna praoplatser. Viktig information till arbetsgivare hittar du här! Vid behov kan man få hjälp av Anna Einarsson (Studie- och yrkesvägledare). När man hittat en plats ska man fylla i två praoblanketter och lämna till sin mentor. Det är "blanketten med uppgifter om eleven" och blanketten "överenskommelse mellan skola och företag" som behöver fyllas i av målsman.

VIKTIGT: ny information från Arbetsmiljöverket och Stockholms stad gör att praoblanketten måste vara helt ifyllda med både underskrift av arbetsgivare samt vårdnadshavare för att godkännas som praoplats av Åsö grundskola. Det är mycket information som ska fyllas i, men det är nödvändigt för att vi på Åsö ska få skicka iväg våra elever på prao.

Efter praon får eleverna ett omdöme från sin praoplats som är ett första arbetsintyg som är viktigt att spara och använda när man söker t ex  extraarbete.

Viktig info till elev/målsman angående PRAO (tider, ersättning för mat osv).

Alla dokument finner du under menyn till höger. För frågor, mejla Studie- och yrkesvägledare (SYV) anna.einarsson@stockholm.se

Dela:
Kategorier: