Blå arbetslaget

Det blå arbetslaget har hand om följande klasser: 7E, 7F, 8E, 9E, 9F
Arbetslagsledare: Malin Johansson

Mentorer är:
7E -.Karin Jonsson, Kim Linderholm
7F – Jakob Paulrud, Kim Linerholm
8E - Conor F. och Åsa H.
9E - Malin J.
9F – Kristoffer D

Antal: 7