Blå arbetslaget

Det blå arbetslaget har hand om följande klasser: 7E, 8E, 8F, 9E, 9F 

Arbetslagsledare: Fredrik Palmgren

Mentorer är:

7E - Conor F. och David P.

8E - Fredrik P.

8F - Kristoffer D.

9E - Malin J.

9F - Johan W.

och Jakob P.

Antal: 8