Gröna arbetslaget

Det gröna arbetslaget ansvarar för klasserna 7A, 7B, 8A, 8B, 9A

Arbetslagsledare är Eriqa Creutzer Risberg.

Mentorer är:

7A - Eriqa R. och Christina A. Hemklassrum A25

7B - Valentina H. och Suzanne E. Hemklassrum A27

8A - Mikael DS. och Ann L. Hemklassrum C07

8B - Johanna S. och Åsa D. Hemklassrum A29

9A - Per E och Suzanne E. Hemklassrum A26

 

 

Antal: 9