Gröna arbetslaget

Det gröna arbetslaget ansvarar för klasserna 7A, 8A, 8B, 9A, 9B
Arbetslagsledare är Eriqa Risberg Creutzer.

Mentorer är:
7A - Eriqa RC. och Christina A. Hemklassrum A25
8A – Valentina H., Tom G. och Ann L. Hemklassrum A26
8B - Valentina H., Tom G. och Ann L. Hemklassrum A27
9A -  Mikael DS. Hemklassrum C07
9B – Johanna S. och Åsa D. Hemklassrum A29

 

 

Antal: 8