Lila arbetslaget

Det lila arbetslaget ansvarar för klasserna: 7C, 7D, 8C, 8D, 9C, 9D

Arbetslagsledare är Jenny Falk.

Mentorer är:

7C - Jenny F

7D -Per S och Göran B

8C - Hanna RW

8D - Anna A och Lars O

9C - Mirja E och Mia N

9D - Anders L

Antal: 9