Lila arbetslaget

Det lila arbetslaget ansvarar för klasserna: 7C, 7D, 8C, 8D, 9C, 9D

Arbetslagsledare är Jenny Falk.

Mentorer är:
7C – Suzanne och Anton
7D – Anders L
8C – Jenny F
8D – Mirja och Per S
9C – Hanna
9D – Mia och Lasse

Antal: 9