Röda arbetslaget

Det röda arbetslaget ansvarar för klasserna: 7G, 7H, 8G, 9G, 9H

Arbetslagsledare är Maria Stricker. 

Mentorer är:

7G - Sofia T. och Jonas A.

7H - Manal A. och Maria B.

8G - Joakim N.

9G - Maria S. och Eva B.

9H - Petter B. och Johan S

Antal: 9