Röda arbetslaget

Det röda arbetslaget ansvarar för klasserna: 7G, 7H, 8G, 8H, 9G

Arbetslagsledare är Maria Stricker.

Mentorer är:
7G – Maria S., Amanda H.
7H – Eva B., Amanda H.
8G – Sofia T., Emil R.
8H - Manal A., och Gulnara G.
9G - Joakim N., Veronique B.

Antal: 6