Till innehåll på sidan

Skolkurator

Som skolkurator har jag socialt arbete som huvudarbetsuppgift inom elevhälsans arbete. Jag Jag arbetar både med förebyggande insatser och med stödinsatser då svårigheter uppstått, i syfte att stödja enskilda elever. De viktigaste vuxna är elevernas föräldrar och deras lärare och tillsammans med dem och andra i vår närhet arbetar jag för att finna lösningar på olika bekymmer.

Förtroendet skolpersonal – föräldrar är en nödvändig grund för allt förändringsarbete.
När någon vänder sig till mig med ett bekymmer kommer jag tillsammans med de berörda kontakta de som jag bedömer behöver hjälpa till i det fortsatta förändringsarbetet.
Du kan vända dig till mig för stöd och hjälp, inga bekymmer eller funderingar är för små eller oviktiga!

Jag finns på skolan måndag -  fredag.

Antal: 1