Skolledning

Skolledningen utgörs av:

  • Ulf Berg, tf. rektor.
  • Helena Wollin, biträdande rektor. 
  • Hans Björck, biträdande rektor. 
  • Hillevi Hertz, administrativ chef.

Antal: 4