Skolledning

Skolledningen utgörs av:

  • Mike Saphir, rektor.
  • Helena Wollin, biträdande rektor. 
  • Hans Björck, biträdande rektor. 

Antal: 3