Skolråd

För att utveckla skolan behöver vi ha ett nära samarbete och kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare. Skolrådet fungerar som en referensgrupp på Åsö grundskola och träffas några gånger per läsår. Alla intresserade är välkomna att deltaga. Skolan bjuder på frukost. Protokoll från föregående möten finner du under menyn till höger.  

Åsö skolråd 10 oktober 2017

Närvarande:
Mike Saphir rektor, Christina Lindgren bitr.rektor, skolans förstelärare samt 15 föräldrar. 

-Presentation av nya medarbetare
Hans Björck, bitr rektor
Helena Wollin, bitr rektor

-Organisation  
Mike berättar om våra nya lärare och en del omflyttningar mellan arbetslagen och att vi snart har 100% legitimerade lärare.
Vi berättar om svårigheterna att hitta vikarier när våra lärare är sjuka eller vabbar. Vi har en nybliven pensionär, leg lärare, som kommer in och vikarierar, vilket vi är mycket glada för.
Mike berättar om att alla arbetslag nu jobbar enligt så kallat traditionellt schema.

-Nya skolplattformen-Hans Björck berättar

Moof, vår mail/sms funktion har inte fungerat som det ska vilket gör att lärare inte kan lägga in frånvaro.

-Rörelse i skolan, förstelärare Johan Wilson berättar
Johan berättar om brainbreaks under lektionerna och hur vi jobbar med att alla elever ska få in extra syre i blodet genom korta avbrott med rörelse.

-Vägledningsdagar och Gymnasiemässan för åk 9
Vår syv Anna Einarsson genomför under hösten hela vägledningsdagar med respektive klass och alla klasser kommer att besöka Gymnasiemässan i Älvsjö sista fredagen i november.

-PISA 2018
Åsö grundskola har blivit utvalt att delta i nästa PISA-undersökning, våren 2018, för elever födda 2002.

Övrig fråga
En förälder tar upp att det saknas läromedel i vissa ämnen och vissa planeringar på hemsidan. Vi tar upp detta med lärarna, så att det diskuteras och jobbas med på personalkonferenser.

Nästa Skolråd kommer att bjudas in till under våren 2018

Tack!
Mike Saphir rektor och Christina Lindgren bitr rektor

www.asogrundskola.stockholm.se

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: