SL skolkort

För att erhålla  SL-kort (terminskort) ska eleven tillhöra Åsö Grundskolas  upptagningsområde och föräldrarna vara separerade, ha gemensam vårdnad.  Dvs att den ena föräldern bor på Södermalm, och barnet åker växelvis mellan hemmen. Bor ni utanför vårt upptagningsområde och har valt Åsö Grundskola istället för den skola ni tillhör får ni bekosta resorna själv.

Mer info finner ni på Stockholms lokaltrafiks egna sida: http://www.stockholm.se/ForskolaSkola/Grundskola/Resor-till-och-fran-skolan1/

Dela:
Kategorier: