Till innehåll på sidan

Elevhälsan

Antal: 1

  • Elevhälsan

    Elevhälsans mål är att:

    skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds.

    Kategorier: