Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

  • Anmäl frånvaro!

    Det är viktigt att du sjukanmäler ditt barn varje morgon senast kl 8:00.
    Om ditt barn inte är anmält och inte kommer till första lektion, skickas automatiskt ett mejl till vårdnadshavares mejladress.

    Kategorier: