Till innehåll på sidan

Skolhälsovården

Skolhälsovården (elevhälsans medicinska insatser) tar över ansvaret efter barnhälsovården när barnet börjar skolan. Vi arbetar främst förebyggande och följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar. Under år 8 erbjuds ett hälsosamtal där även längd, vikt, rygg och syn undersöks. I samband med detta kommer du som vårdnadshavare att få fylla i en ny hälsouppgift. Skolhälsovården följer det svenska nationella barnvaccinations-programmet. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsovården. Här hittar du kontaktuppgifter till skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan
finns till för stöd för elever vid olycksfall eller akut sjukdom. I akuta ärenden kontaktas du som förälder direkt men i övrigt skickas ett meddelande eller muntlig information med eleven hem eller information via lärare. När barnen är hemma och sjuka kan inte skolhälsovården hjälpa till, men det går bra att ringa för att få råd vart ni ska vända er.
Mina arbetstider är: mån, tis, tors 8:30 - 17. Ons 8:30-16:30, fre (ojämna veckor) 8:30-16:30. Ledig fredag jämna veckor.

Med vänliga hälsningar Anette Garriga.

Skolläkare
Skolläkare Barbro Fogström finns på skolan ca 2 dagar/månad. Skolläkaren träffar elev och vårdnadshavare om behov finns. Skolläkartid bokas via skolsköterskan.