Studie- och yrkesvägledare

Anna Einarsson arbetar som studie- och yrkesvägledare på Åsö grundskola och har hand om alla frågor gällande studier, som till exempel gymnasievalet, prao, ansökningar eller språkvalet. Hon sitter i rummet bredvid expeditionen på plan 2 och ni når henne enklast via mejl eller genom att söka upp henne på rummet.

Elever i grundskolan har tillgång till studie- och yrkesvägledare för vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet. Vi hjälper alla elever som går i nian med valet inför gymnasiet. All tänkbar information finns på Stockholms officiella gymnasiesajt 

All tänkbar information finns på Stockholms officiella gymnasiesajt www.gyantagningen.se. Bra information finns även på Skolverkets www.utbildningsinfo.se

Gymnasieintagning
En preliminär intagning görs senast torsdagen den 15 februari och baseras på höstbetyget. Dock är det slutbetygen i åk 9 som ditt gymnasievalsintag är baserat på. Om du vill prata mer om gymnasievalet eller känner att du vill ha hjälp med vägledning så kan du vända dig till mig!

Gymnasiemässa
Det kan vara svårt att veta vilket val man ska göra på gymnasiet. Därför har man samlat alla aktörer till en mässa i Älvsjö som riktar sig till elever och målsmän i åk 9. Läs mer här!