Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsan är främst förebyggande och hälsofrämjande så att elevernas utveckling mot utbildningens mål stöds. Elevhälsans mål är att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för eleven. På Åsö grundskola finns en samlad elevhälsa som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser så att elevens utveckling mot målen stöds.

Både rektor och biträdande rektorer är med i Elevhälsan.

Antal: 8