Värdegrund

Omtanke och trivsel är Åsö Grundskolas ledord i vårt arbete med barn och ungdomar.

Skolan rustar eleverna för framtiden. I detta ingår inte bara kunskaper och färdigheter, utan även förståelse för och ett bestående avståndstagande från diskriminering, trakasserier och kränkningar.

Vi vill skapa en miljö där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen.

Vi vill att alla elever känner sig sedda och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Vi uppmärksammar och förstärker ett gott beteende och tror på att alla har kapacitet att göra sitt bästa. Respekt och omtanke är viktiga delar. Arbetet med Åsö änglar är viktigt för att nå dit vi strävar, att alla elever trivs på skolan.

Varje höst genomför vi Åsö Grundskolas enkät ”Trygghet och trivsel”.
 

Dela: