Vision för Åsö grundskola

Åsö, en skola för kunskap och kreativitet, med omtanke och tydlighet, där alla får lyckas.

När våra elever lämnar Åsö vill vi att de tänker kreativt, kritiskt och analytiskt samt upplever att de utvecklats tillsammans och lärt sig av andra människor. Vi vill att våra elever har fått en livslång lust att lära och är aktiva, kompetenta och rustade för framtiden.

Vision för Åsö Grundskola 2017/2018

Ledningsdeklaration

● Att alla elever trivs ges möjlighet utveckla elevernas lärande och trivsel

● Att all personal utvecklas i sin yrkesroll

● Att alla arbetar utifrån skolans styrdokument

● Att alla arbetar mot våra utvecklingsmål

● Att elever och personal har en god arbetsmiljö

● Att det råder en god samverkan mellan personal, elever och föräldrar

Prioriterade utvecklingsområden 2017:

  • Vi åtar oss att skapa strukturer/exempel för att ge eleverna verktyg att utvecklas i sitt lärande, för att underlätta lärandet och undervisningen.
  • Vi åtar oss att utveckla lärandet genom digitala verktyg.
  • Vi åtar oss att se till att all personal arbetar för en skola med mångfald med en normkritisk pedagogik samt att alla elever och all personal arbetar för mänskliga rättigheter och mot rasism, extremism.
  • Vi åtar oss att ge alla elever möjlighet att ta del av Stockholms kulturutbud under sina tre år på Åsö grundskola.
  • Vi åtar oss att utveckla arbetet med en hållbar livsmiljö.
  • Vi åtar oss att utveckla arbetet som en attraktiv arbetsplats.
Dela: